Är du i riskzonen för Diabetes?

Ta reda på om du ligger i riskzonen för att utveckla Diabetes och andra typer av vällevnadssjukdomar för att kunna förebygga dess utveckling genom våra oerhört värdefulla blodprover som möjliggörs genom din arbetsgivares vilja att hålla dig frisk och stark för att kunna utföra ett gott arbete och leva ett fullt och starkt liv

Utvecklingstrenden har varit tydlig dem senaste årtiondena!
Om din arbetsgivare erbjöd dig möjligheten att vara proaktiv i kampen mot våra vällevnadssjukdomar skulle du med största sannolikhet vara mycket tacksam?

Care of Company erbjuder bland annat blodprover utförda på arbetsplatsen till alla anslutna företags anställda, där varje medarbetare får över 30 relevanta provsvar med eventuella nödvändiga åtgärder rekommenderade i svaret, läs mer på den fullständiga presentationen som finns att ladda ner på länken här

 

diabetes-weight-loss-201

Vad gäller just diabetes så har vi 2 olika markörer som vi analyserar i ditt blodprov

HbA1c (långtidssocker)

Ett mått på hur ditt blodsocker legat de senaste 6-8 veckorna.HbA1c, Glykerat hemoglobin, är ett mått på medelblodsockret de senaste 6-8 veckorna. HbA1c bildas när sockret i blodet binds till de röda blodkropparnas hemoglobin. Ju högre blodets sockerhalt är desto mer HbA1c bildas. När HbA1c väl bildats så stannar det så och ger således ett bra mätvärde för hur blodsockret legat över tid. En stark koppling finns mellan HbA1c-värdet och risken för att metabola* sjukdomar så som diabetes ska uppkomma.
1. Diabetes typ1 betyder att kroppen inte producerar något eget insulin vilket därför måste administreras under resen av livet.
2. Diabetes typ 2 betyder att kroppens celler inte kan ta upp sockret i blodet varför det stannar i blodomloppet innan det slutligen filtreras ut av njurarna.

Det är vid typ 1 diabetes inte möjligt att erhålla normalt HbA1c utan man räknar då med ett högre värde. Blodsockret går upp och ned hos människor både med och utan diabetes. Hos personer med diabetes är svängningarna större och får allvarligare konsekvenser.
Ett högt värde av HbA1c vid uppföljning av diabetes ökar risken för följdsjukdomar som skador på främst blodkärl, njurar och ögon. Därför bör man sträva efter ett så normalt HbA1c-värde som möjligt.

Glukos (blodsocker)

Energin vi får ifrån vår mat transporteras i blodet till kroppens celler framför allt i form av druvsocker, glukos. För att sockret ska kunna tas upp av cellerna behövs hormonet insulin. Är kroppens förmåga att bilda insulin eller cellernas förmåga att ta upp blodets glukos nedsatt stannar glukoset istället i blodbanan.Glukos är ett blodprov som vanligen ingår vid hälsoundersökningar och görs framför allt för att se om man har diabetes eller löper en ökad risk för sjukdomen. För att kroppen ska fungera behövs energi för att driva alla de livsuppehållande processerna. Energin transporteras i blodet till kroppens celler framför allt i form av druvsocker, glukos men även som fettsyror. För att sockret ska kunna tas upp av cellerna behövs hormonet insulin. Är kroppens förmåga att bilda insulin eller cellernas förmåga att ta upp blodets glukos nedsatt kan metabola* problem uppstå.

Diabetes finns i två varianter, typ 1 diabetes och typ 2 diabetes: 1. Diabetes typ1 betyder att kroppen inte producerar något eget insulin vilket därför måste administreras under resten av livet. Detta kallas ibland även för barndiabetes och utvecklas oftast under de första levnadsåren men kan även uppkomma senare i livet. 2. Diabetes typ 2 betyder att kroppens celler (inte reagerar på insulin) och därför inte kan ta upp sockret i blodet varför det stannar i blodomloppet innan det slutligen filtreras ut av njurarna.

Denna typ av diabetes induceras främst av livsstilsfaktorer men har också starka genetiska komponenter. För att få sjukdomen krävs ofta både en genetiskt höjd risk och negativa beteenden. Blodsockret går upp och ned hos människor både med och utan diabetes. Har du diabetes typ 1 är dock svängningarna större och får allvarligare konsekvenser. För en typ 2 diabetes blir blodsockret sällan för lågt dock kan svår diabetes ge väldigt höga värden och svårigheter med medicineringen kan göra att det blir både för högt och för lågt om vartannat – detta gäller främst för en typ-1 diabetes. Motion hjälper cellerna att ta in glukos i cellerna även vid försämrad känslighet.

Motion och en god kosthållning är därför det bästa för att undvika allt för höga blodsockerhalter och därmed undvika att cellernas känslighet minskar. Vid för högt socker under lång tid kan man uppleva obehag när sockret sänks till en lägre nivå, utan att egentligen ligga för lågt. Det kallas ”falsk känning”. *Metabolism, även kallat ämnesomsättning, är ett sammanfattande namn på de processer där näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen.
Glukos mäts i plasma vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera.

 

Läs om alla våra tester genom att ladda hem presentationen om hela vårt friskvårdskoncept för företag här

Nedan ser du dem flesta av dem provsvar du erhåller

Järn (mineral)
Testosteron (manligt könshormon)
Kobalamin (vitamin B12)
Vitamin D-25-OH (D-vitamin)
Triglycerider (blodfetter)
HDL Kolesterol (det goda kolesterolet)
LDL Kolesterol (det onda kolesterolet)
LDL/HDL Kvot (kolesterolkvot)
HbA1c (långtidssocker)
Hemoglobin (blodvärde)
ASAT (levervärde)
ALAT (levervärde)
Apolipoprotein A1 (hjärta/kärl)
Apolipoprotein B (hjärta/kärl)
ApoB/APOA1 kvot (hjärta/kärl)
Natrium (njurar/mineral)
Kalium (njurar/mineral)
Kreatinin (njurar)
TSH (ämnesomsättning, sköldkörtel)
T4, Fritt (ämnesomsättning, sköldkörtel)
T3, Fritt (ämnesomsättning, sköldkörtel)
SR, sänkan (inflammation)
Glukos (blodsocker)
PSA, total (prostataprov)
PSA, fritt/total kvot (prostataprov)
Kolesterol (blodfetter)
Leukocyter, LPK (antal vita blodkroppar)
PSA, fritt (prostataprov)
Trombocyter, TPK (antal blodplättar)
MCH (hemoglobin per röd blodkropp)
MCV (medelcellvolym på röd blodkropp)
EVF (andel av blod som är röda blodkroppar)

Diabetes-infographic-part1 Diabetes-infographic-part2

Lämna ett svar