Varför är mitt genetiska arvsanlag viktigt att känna till?

Kroppens funktioner har under människans tidiga utveckling och evolutionens gång anpassats för vår överlevnad. Problemet är att den moderna världen är en väldigt ny omständighet som påverkar våra kroppar på många olika sätt som vi ännu inte har hunnit anpassas för. Våra instinkter och kroppsliga funktioner utsätts därför dagligen för olika typer av stimuli som vi inte kan hantera, vilket …