Framtidens friskvård redan idag

Care of Company presenterar hur friskvårdsbranschen som vi känner till den idag dramatiskt kommer att förbättras och företag kommer gynnas av vårt samarbete.

Läs mer

Motion för alla

Genom friskvårdskoncept erhåller varje ansluten anställd ett motionshjälpmedel för bruk i det egna hemmet! Statistiken säger att affordable papers at bestessayhere.com endast 20% av anställda utnyttjar friskvårdsbidragen, den siffran ska vi förbättra mångdubbelt och vi tror att det här greppet ska ge en radikal ökning av det faktiska användandet.


Arbetsmiljörapport

Ett modernt och lättbegripligt verktyg som ger arbetsgivaren värdefulla underlag för att förstå och tillvarata dom anställdas milljörelaterade problem & utmaningar på arbetsplatsen.
Det här har vi utvecklat i direkt linje med arbetsmiljöverkets lagstadgade anvisningar.


Hälsorapport

Som anställd svarar man 3 gånger årligen på en enkät innehållandes 40 frågor, den anställde får en personlig utvärdering vid dessa 3 tillfällen där man enkelt kan följa hur hälsostatus utvecklas över tid.
Samtidigt erhåller arbetsgivaren i anonym form en sammanställning som visar hur alla anställda som grupp utvecklar sin status.


Blodanalys

Blodanalysen utförs av en legitimerad sjuksköterska på er arbetsplats, vilket sparar företaget åtskilliga antal timmar då den anställde vanligtvis skickas till och från mottagningen nere på stan hos pay for your essay företagshälsan.
Varje anställd får ta del av ca 30 olika provsvar per test som utförs.

Frisk, stark & välmående personal presterar alltid bättre!

Oslagbara vinster
– för individen och organisationen

Care of Company’s helhetskoncept stärker individ och organisation på många områden.

För den anställde

Andel fler motiverade arbetstagare på arbetsplatsen?
93%
Andel arbetstagare, som upplever sin allmänhälsa och kondition som bättre?
89%
Andel arbetstagare som erhåller en ökad medvetenhet om hälsa och friskvård?
99%

För arbetsgivaren

Besparing arbetstid per anställd, jämfört med gängse (Previa, Feelgood..) alternativ?
92%
Minskad sjukfrånvaro, jämfört med tidigare förhållanden?
31%
Andel arbetstagare som erhåller en positivare attityd mot arbetsgivaren?
96%

Care of Company’s DNA-Analyser

Marknadens ledande DNA-Analyser tillhandahålls via Care of Company

* En DNA-Analys talar om hur du ska förhålla dig till genetiskt betingade sjukdomar
* Får informationom om vilken medicinering som är rätt för dig och vilken som är verkningslös
* Ta reda på den genetiska benägenheten till uppkomsten av bröst/prostata cancer
* Få vetskap om vilket kost och träningstyp som din kropp är allra bäst lämpad för

Läs mer om DNA-analyser

Kontakt


För alla typer av frågor – kontakta oss. Vi kommer gärna ut och besöker er eller håller en detaljerad presentation över våra upplägg via en online-presentation.

CARE OF COMPANY AB

Kontorsvägen 8
852 29 Sundsvall
Telefon: 010-157 35 00
E-post info@careofcompany.se


Partners

  • dnacare-logo_s

  •  

    logo

  • attract-logo_small